"Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021"

 "Di depan memberi teladan, Di tengah memberi bimbingan, Di belakang memberi dorongan". Ki Hajar Dewantara.

 "Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru".