Pembekalan Magang kelas XI di Aula SMKN 1 Surabaya

untuk seluruh jurusan XI TKJ , XI RPL, XI MM, XI DKV, XI PH , XI PSPT , XI OTKP , XI BDP , XI AKL. pada tanggal 21 September 2021